Bu bölümle ilgili herhangi bir sorunuz var mı?
Adınız
Soyadınız
Telefon
E-Posta
Sorunuz
Güvenlik Koduguvenlik

Tozsuzlaştırma Ekipmanları

Dökme maddeler ile çalışırken sadece işlemin kendisi değil, aynı zamanda sağlık ve güvenli çalışma şartları ile ilgili çevresel durumlar düşünülmelidir.
Toz ve granül haline getirilmiş ham maddelerin ellenmesini içeren her üretim işlemi çevre güvenliğini ve çalışma verimini ilgilendiren en sıkı standartlara uymalıdır. Bu, yüksek kalitede toz arındırıcı ekipmanlar gerektirir.

Dizayn Mühendislik , havada oluşan toz taneciklerinin kontrolü ve taşınan hava akımlarında tanecik halindeki ürünlerin ayrılması için bir dizi çevresel ürün sunabilir. Ürünler, basit standart paket filtrelerden ve siklonlardan, bir amaç için tesis edilmiş kontrol sistemlerine kadar değişebilir.

ÜRÜNLER:

 • Mekanik olarak temizlenen filtreler
  Düşük toz konsantrasyonunu içeren, sürekli olmayan uygulamalar içindir.

 • Ters Jet filtreler
  Zor tozların yüksek konsantrasyonlarını içeren güç uygulamalar içindir. Korumalı veya içeriye yerleştirilebilen uygulamalarla, yukarıda desteklenmiş bir fan ile beraber ya da tek olarak temin edilebilir.

 • Kartuş filtreler
  Kuru serbest akan tozları içeren uygulamaların devamlı çalışmasına uygundur. Korumalı veya içeri yerleştirilebilen uygulamalarla, yukarıda desteklenmiş bir fan ile beraber ya da tek olarak temin edilebilir.

 • Siklonlar/Separatörler
  Taşınan hava sistemlerinden partiküllerin arıtılması için temin edilebilir.


TersJet Filtre

Filtre separatör